Taal op de Werkvloer

Meld je aan voor een op maat gemaakt traject.

Taal op de Werkvloer

Wie zijn wij?
Participant is dé taalschool voor arbeidsmigranten en expats. Drie van de vier afgelopen jaren zijn wij door het keurmerk  Blik op Werk aangemerkt als de beste taalschool van Nederland. Het keurmerk Blik op Werk is het kwaliteitskeurmerk dat ook door de overheid en het DUO wordt gebruikt.

We werken uitsluitend met kleine groepen zodat alle deelnemers voldoende aandacht krijgen. Onze persoonlijke benadering en onze op maatgemaakte trajecten hebben zich vertaald naar een slagingspercentage van 100% in alle categorieën van het inburgeringsexamen.

Naast onze reguliere trajecten, bieden wij ook Tel mee met Taal trajecten aan, die in aanmerking komen voor subsidie van de overheid. Bij het aangaan van zo een traject ondersteunt Participant u bij het indienen van de subsidieaanvraag.

Activeren, motiveren en participeren
Of het nu gaat om het soepel integreren in een nieuwe omgeving of het optimaal functioneren op de werkvloer, een goede taalbeheersing is essentieel voor langdurige binding met uw werknemers. Door te werken met kleine groepen en betrokken docenten wordt snel resultaat geboekt. Betrokkenheid en productiviteit nemen toe, terwijl het gevoel van thuiszijn en verankering sneller ontstaat. Dit alles zorgt voor meer lange termijn stabiliteit voor zowel uw bedrijf als uw werknemers.

Dé investering in uw werknemers
Onze taaltrajecten voor werknemers zijn tweeledig, enerzijds wordt er gefocust op een gevoel van thuis zijn in Nederland en anderzijds richten we ons op een zo goed mogelijk resultaat. Bij participant ligt de focus op het interactieve en sociale aspect van de taallessen, zodat een werknemer met plezier en motivatie deelneemt aan de lessen. Onze taaltrajecten kenmerken zich dan ook door de duurzaamheid van de geboekte resultaten.

Participant Inburgering & Taaltraining bereidt u voor op het inburgeringsexamen. Samen kijken we naar uw vooropleiding, taalniveau en beschikbare tijd, zodat u in de juiste groep wordt geplaatst.De inburgeringscursus bestaat uit een deel taal en een deel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM). Deze onderdelen  worden afgesloten met een examentraining. De cursus wordt voltooid met het onderdeel Orientatie op de Nederlandse Arbeid (ONA).Heeft u al een inburgeringstraject gevolgd maar moet u nog het ONA- examen halen? Bij Participant Inburgering & Taaltraining kunt u ONA ook als losse module volgen.Bent u inburgeringsplichtig? Kijk hier of u een lening kunt krijgen.