Staatsexamen 1

Haal B1 en ga werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4

Staatsexamen B1

U kunt bij Participant Inburgering & Taaltraining ook inburgeren met Staatsexamen NT2 programma 1. Hiermee laat u zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. Dit examen doet u dan in plaats van het inburgeringsexamen. De cursus wordt afgesloten met een examentraining.

Programma I (B1-niveau): dit examenprogramma toetst of u Nederlands kunt lezen, luisteren, spreken en schrijven op B1-niveau. Met het diploma van dit programma kunt u solliciteren voor een baan of een beroepsopleiding volgen op mbo-niveau (bijvoorbeeld een opleiding bij een ROC). U kunt met niveau B1 ook doorstromen naar niveau B2

Toelatingseisen: u kunt deelnemen aan de cursus Staatsexamen I als u niveau A2 beheerst of in eigen land toegang heeft tot het MBO.

Inburgeren: om in te burgeren moet u naast het Staatsexamen NT2, ook het examenonderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)  van het inburgeringsexamen afleggen.  U kunt een ONA-cursus bij onze taalschool volgen. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerd ONA-trainer.