Werkwijze

6-stappenplan

Werkwijze Taalschool Participant

1. Aanmelden

U meldt zich aan via de telefoon of het aanmeldformulier. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Participant Inburgering & Taaltraining luistert naar uw wensen en vertelt wat u kunt verwachten.

2. Inschrijven en intake

Als u een cursus bij Participant wilt volgen, vindt er een intake plaats. Ook wordt er een toets afgenomen zodat er onder andere inzicht wordt verkregen in uw vooropleiding, toekomstplannen, beschikbare tijd en het aanvangsniveau.

Na de intake en het maken van de toetsen ontvangt u een privacy- en klachtenreglement. 

klik hier om de toets te maken 

3. Inhoud van de cursus

Op basis van stap 1 en 2 wordt de inhoud van de cursus vastgesteld en het aantal lessen dat u moet volgen om het gewenste examen af te leggen of het gewenste taalniveau te bereiken. Het cursuscontract wordt opgemaakt en naar u verzonden.

4. Cursuscontract

Het cursuscontract wordt besproken en ondertekend.

 

5. Lessen en tussentijdse evaluatie

In het vastgestelde aantal lessen wordt u naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met u uw voortgang te bespreken en waar nodig  bij te sturen. Op de helft van de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets.

6. Afronding cursus

Aan het eind van de cursus wordt uw taalniveau gemeten. Afhankelijk van uw wensen en de uitslag van de eindtoets neemt u deel aan het door u gewenste examen, gaat u een examentraining volgen of stroomt u door naar een hoger niveau.