Werkwijze

6-stappenplan

Werkwijze Taalschool Participant

1. Aanmelden

U meldt zich aan via de telefoon of het aanmeldformulier. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Participant Inburgering & Taaltraining luistert naar uw wensen en vertelt wat u kunt verwachten. Als u zich wilt inschrijven, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

2. Inschrijven en intake

Voordat u zich inschrijft bij Participant Inburgering & Taaltraining, ontvang u een privacyreglement en een klachtenreglement.

Nadat u zich heeft ingeschreven, wordt er een intaketoets afgenomen zodat onder andere  inzicht wordt verkregen in uw vooropleiding, toekomstplannen, beschikbare tijd en het aanvangsniveau.

3. Inhoud van de cursus

Op basis van stap 1 en 2 wordt de inhoud van de cursus vastgesteld en het aantal lessen dat u moet volgen om het gewenste examen af te leggen of het gewenste taalniveau te bereiken. Ook wordt het cursuscontract opgemaakt.

4. Cursuscontract

Het cursuscontract, privacyreglement en de klachtenregeling worden besproken en ondertekend.

5. Lessen en tussentijdse evaluatie

In het vastgestelde aantal lessen wordt u naar het gewenste niveau gebracht. De docent stemt tussentijds geregeld af om met u uw voortgang te bespreken en waar nodig  bij te sturen. Op de helft van de cursus wordt de voortgang gemeten aan de hand van een taaltoets.

6. Afronding cursus

Aan het eind van de cursus neemt  u deel aan het examen of wordt uw eindniveau gemeten en ontvangt u een certificaat.