Alfabetiseringscursus

Leer lezen en schrijven in het Nederlands

Alfabetiseringscursus

Leer lezen en schrijven met onze alfabetiseringscursus. In deze cursus leert u de basis van de Nederlandse taal.

U krijgt les in een vaste kleine groep en intensieve begeleiding zodat u snel Nederlands leert lezen en schrijven.

De inhoud en duur van de lessen zijn afgestemd op wat u al kunt en wat u nog moet leren. Zodra u niveau A1 goed beheerst, kunt u starten met de inburgeringscursus op niveau A2.  Als u deze cursus  heeft voltooid en het inburgeringsexamen heeft gehaald dan bent u ingeburgerd!

U kunt deelnemen aan onze alfabetiseringscursus als u kunt lezen en schrijven in uw eigen taal maar nog niet het Latijnse schrift beheerst.