ONA-cursus

Solliciteren en werken in Nederland

ONA-cursus

Met onze ONA-cursus vergroot u uw inzicht in werken en werk zoeken in Nederland. De lessen vinden niet alleen op school plaats maar ook daarbuiten!

U leert:

  • hoe het er op de Nederlandse arbeidsmarkt aan toe gaat
  • welke sectoren er zijn en welke het meest kansrijk zijn voor u
  • hoe een sollicitatieprocedure loopt in Nederland
  • een goed C.V. en een goede sollicitatiebrief te maken
  • een sollicitatiegesprek te voeren.

Ook wordt u ondersteunt bij het eventueel aanvragen van een diploma- of opleidingswaardering en natuurlijk bij het invullen en versturen van uw portfolio.

Het examen bestaat uit 2 delen:

  • opdrachten maken (portfolio)
  • 64 uur ONA-cursus óf een eindgesprek

Wilt u  geen  volledige ONA-cursus volgen maar ondersteuning bij het samenstellen van uw portfolio en het eindgesprek oefenen?  Dit is ook mogelijk. Het vereiste startniveau is A2.

De ONA-cursus wordt gegeven door een gecertificeerd ONA-trainer.  U kunt bij ons een ONA-cursus volgen in Den Haag.