Inburgeringsexamen A2

Inburgeringsexamen A2

De 7 onderdelen van het inburgeringsexamen zijn (sinds 1 oktober 2017):

  • Participatieverklaring: u moet een brief ondertekenen waarin u verklaart dat u begrijpt welke waarden belangrijk zijn in Nederland.
  • Lezen: op A2-niveau
  • Luisteren: op A2-niveau
  • Schrijven: op A2-niveau
  • Spreken: op A2-niveau
  • Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM): dit onderdeel gaat over hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan en wat de regels zijn in Nederland.
  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): met dit onderdeel moet u laten zien dat u zich voorbereid heeft op het zoeken naar werk. Dit helpt u om uiteindelijk werk te vinden in Nederland. Let op: als u vóór 1 januari 2015 inburgeringsplichtig was, hoeft u dit onderdeel niet te doen.

Het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) kunt u ook als losse module volgen.